Solární systémy

Solární termické kolektory jsou ideálním doplněním každého topného systému a pomáhají trvale chránit zásoby paliva. S vysoce efektivními slunečními kolektory lze pokrýt až 75% roční spotřeby energie na přípravu pitné vody a až 35% spotřeby energie na vytápění.

 

Provádíme dodávku a montáž solárního ohřevu teplé vody a přitápění. Je možné provést konzultaci na místě stavby, kde navrhneme možné řešení s ohledem na Vaše požadavky – ohřev TV nebo i přitápění, navrhneme komponenty strojovny a způsob napojení na stávající nebo nový systém rozvodů teplé vody a vytápění a zhotovíme cenovou kalkulaci. Zařízení dodáváme „na klíč“ od instalace panelů přes strojovnu a napojení na systémy TV a ÚT včetně spuštění a uvedení do provozu a záruky. Výrobce solárního zařízení Vám doporučíme podle našich zkušeností případně se přizpůsobíme Vašim požadavkům na dodavatele.          

©